نژاد ها

آیا سگ های نژاد میکس از سگ های اصیل سالم ترند؟

سگ های نژاد میکس

امروزه، بیش از 400 نژاد مختلف سگ به ثبت رسیده است و از آنجایی که مردم روش های جدیدی برای پرورش و تولید مثل سگ ها پیدا می کنند همواره تعداد نژادها رو به افزایش است.
سگ های اصیل مستعد ابتال به بیماری های ارثی ، افسردگی همخونی ( هم نژادی) وکاهش میزان ژن هستند. از طرف دیگر گفته می شود سگ های میکس – ازآنجایی که از نظر ژنتیکی تنوع باالتری دارند – کمتر در معرض این مشکالت هستند.
این نتیجه 25 سال دانشی و تحقیقی است که در زمینه سگ های نژاد میکس و سگ های اصیل به دست آمده, که دربرگیرنده مسائلی ست که تا به حال کشف شده و البته مسائلی که هنوز باید بررسی شود. در کل این تحقیق براین باوراست که سگ های نژاد میکس دارای طول عمر بیشتری هستند، اگرچه عوامل دیگری نیز تعیین کننده طول عمر این موجودات دوست داشتنی است.
همچنین می توان مدعی شد که شیوع برخی از بیماری های عمده سگ ها در نژاد های میکس کمتراست; بیماری هایی چون اختالالت اعضای بدن هنگام تولد و سرطان, اما در عوض مستعد مشکالت دیگری مانند پارگی رباط صلیبی، مشکالت رفتاری و پرخاشگری، تصادفات و دیابت هستند.
تحقیقات آینده باید رابطه معکوس توده بدن و طول عمر را بررسی کنند. مطالعات بیشتری باید در زمینه سرطان سگ ها انجام شود، زیرا این بیماری بیشترین عامل مرگ و میر در میان سگ ها را دارد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *